Informacija o kvalitetu vode, 22.03.2024

Na osnovu izvještaja o ispitivanju uzoraka vode za piće uzetih 28.02.2024. kojeg je uradio JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, i izdao 06.03.2024., možemo vam saopštiti sljedeće:

 1. Uzorak sirove vode uzet na izvorištu Komlenac (GVS Koz. Dubica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
 2. Uzorci vode za piće uzeti iz GVS Koz. Dubica (Rezervoar Krivdića brdo, zgrada Vodovoda i industrijska zona Lipova greda) bili su ispravni i zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
 3. Uzorak vode uzet na bunaru u Međuvođu (LVS Knežica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

Više na … VKD_nalaz_06032024

Skupština akcionara, 07/07/23

18.07.2023 – 08:00

Dana 07.07.2023. godine preduzeće Vodovod a.d. Kozarska Dubica je održalo 20. redovnu Skupštinu akcionara na kojoj su donešene sledeće Odluke:

 • Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2022. godinu,
 • Odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2022.godini,
 • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu preduzeća za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Odbora za reviziju za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu.

Nezavisni revizor je u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje na poslovanje preduzeća, a dobit koju je preduzeće ostvarilo u 2022. godine, u iznosu od 134.396 KM,  je raspoređena na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Vodovod, a.d.

Informacija, 15/12/20

Poštovani potrošači,
preduzeće „Vodovod“ a.d., sprovodi akciju zamjene vodomjera sa starim ADO adapterima sa novim vodomjerima i novim ADO adapterima sa ciljem unaprjeđenja cijelog sistema i nadogradnje firmware-a u samim adapterima. S toga Vas molimo sljedeće:

 1. Molimo potrošače da nam omoguće slobodan pristup vodomjernim šahtama i samim vodomjerima, tj. da otključaju kapije i poklopce na šahtovima ukoliko su zaključani.
  Ukoliko niste kod kuće, tj. trenutno se nalazite u inostranstvu ili nekom drugom gradu, a ostavili ste ključ kod nekog da vam čuva kuću, molimo Vas da nam dostavite ime kontakt osobe i broj njenog telefona, tako da možemo sa njom stupiti u kontakt da nam otvori šaht.
  Podsjećamo Vas da po opštinskoj odluci o vodosnabdjevanju preduzeću Vodovod, a.d. vodomjerno okno mora biti stalno dostupno radi očitavanja i intervencija u njemu.
  Ukoliko ne budemo mogli stupiti u kontakt sa vama i ne uspijemo zamijeniti vodomjer u roku od tri mjeseca zbog zaključanih šahtova, tj. počev od aprila 2021. godine počećemo da sječemo katance na vodomjernim šahtovima kako bi smo mogli zamijeniti vodomjere u njima. Pri tome napominjemo da ne snosimo nikakvu odgovornost za sječenje katanaca, niti ćemo priznati ikakve troškove po tom pitanju, jer prema važećoj opštinskoj odluci šahtovi ne smiju biti zaključani.
 2. S druge strane, ukoliko ste primjetili da je stari adapter otpao (ne ulazeći u razloge zašto je to tako, tj. da li je otpao ili otkinut ili bilo kako fizički oštećen), molimo Vas da nam ga vratite u Tehničku službu preduzeća ili da nas nazovete na telefon 419-951 i date svoje kontakt podatke, a neko iz Tehničke službe će doći da preuzme taj stari adapter.
  Stari adapter, iako je stari, ima svoju vrijednost jer ga možemo reciklirati i ponovo ugraditi u mrežu, a nabavka novih značajno košta. Zato Vas još jednom molimo, da ako ste našli stari adapter da ga ne bacate, već da nam ga vratite.

S poštovanjem,

Tehnička služba
Vodovod, a.d. Koz. Dubica

Izvještaj o anketi, 11/11/20

Izvještaj o rezultatima mjerenja zadovoljstva korisnika usluga o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u KPPDV “Vodovod” a.d. Kozarska Dubica

U okviru aktivnosti na realizaciji Projekta MEG realiziran je Specifični zadatak 2, koji se odnosi na podršku JKP/JVP u provođenju aktivnosti mjerenja zadovoljstva korisnika usluga putem ankete, s ciljem prikupljanja povratnih informacija od strane građana (korisnika usluga) o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.  KPPDV „Vodovod“ a.d. Koz. Dubica je prikupilo informacije o opštem zadovoljstvu kvalitetom, dostupnošću i troškovima usluga.

Shodno navedenom, zadatak KPPDV „Vodovod“ a.d. Koz. Dubica je bio je da provede anketiranje na minimalno 1 % korisnika usluga u svom konzumnom području, ravnomjerno raspoređenim na naselja i dijelove opštine koje preduzeće snabdijeva vodnim uslugama.

Anketa je provedena u augustu i septembru 2020. godine na uzorku od 60 korisnika usluga, čija je najčešća starosna dob od 36 do 55 godina života, odnosno njih 55 %, dok od ukupnog broja ispitanika, njih 7 % je pripadnika socijalno ugrožene kategorije korisnika. Od 60 anketirana korisnika usluga, njih 53 % bile su osobe muškog spola, dok su 47 % bile osobe ženskog spola. 77 % od ukupnog broja anketiranih korisnika usluga stanuje u kući, dok 23 % stanuje u stanu.

Više o rezultatima sprovedene ankete možete naći na linku …

Zašto nam je voda neophodna?

Voda je tečnost bez mirisa i ukusa koja je prisutna skoro svuda: u okeanima, morima, rijekama, jezerima, gasovita u oblacima, zamrznuta u glečerima ili u velikim podzemnim bazenima ispod krečnjačkih stijena.

Ovu vodu neprestano koristi živi svijet koji bez nje ne može da živi. Ljudsko tijelo čini 72 odsto vode, pri čemu ono stalno unosi i izbacuje nove količine. Voda je presudna za metabolizam u organizmu, pošto omogućuje varenje i kasnije rastvaranje hrane u ćelijama, ali i čišćenje ćelija od otpada. Smatra se da bi svakog dana u tijelo trebalo uneti oko osam čaša vode, ali to nije naučno potkrepljeno pošto mnogi ljudi piju znatno manje vode.

Kako bi zadovoljila svoje ogromne potrebe za vodom, ljudska civilizacija vodu crpe ispod zemlje, iz rijeka, ili iz mora, a potom je vodovodima dovodi u gradove, do stanova i česmi. Sva voda, hemijski posmatrana sačinjena je od istog molekula H2O. Ovo nam govori da je voda sastavljena od dva atoma vodonika (H) i jednog atoma kiseonika (O)..

Kako se distribuira voda?

Zahvatanjem podzemnih voda sa izvorišta ili voda iz vodotoka ili jezera dobija se sirova voda koja se u daljem procesu tretira kako bi se dobila voda za piće. Zahvatanje podzemnih voda najčešće se vrši crpljenjem iz bušenih bunara pomoću bunarskih pumpi koje putem sabirnih cjevovoda dobavljaju sirovu vodu do postrojenja za tretman vode ispod kojih se obično nalaze sabirni rezervoari. Read More

Kako nastaje voda za piće?

Kruženje vode u prirodi nazivamo hidrološkim ciklusom. Isparavanjem sa velikih vodenih površina (okeana, mora, jezera, rijeka i sl.), zemlje i biljaka voda odlazi u gornje slojeve atmosfere gdje se kondenzuje u vidu oblaka, da bi se kao atmosferske padavine (kiša, snijeg) ponovo vratila na zemlju. Read More

Kako nastaje voda?

Voda se u prirodi ne pojavljuje u hemijski čistom obliku, jer na svom putu dolazi u dodir, rastvara i prima različite materije. Od količine i vrste ovih sastojaka zavise karakteristike vode. Prema svojoj prirodi, voda se dijeli na atmosfersku, površinsku i podzemnu.

Atmosferska voda nastaje od padavina kao što su kiša, snijeg i led. Ona sadrži rastvorene gasove sa kojima dolazi u dodir, poput kiseonika i ugljen-dioksida. Od čvrstih materija sadrži nešto prašine i čadi, a u blizini mora i nešto soli.

Površinska voda je ona koja ili leži na površini tla. Ova voda nastaje od atmosferske vode, koja direktno pada na Zemljinu površinu ili one koja se sliva u nju sa površine tla.

Podzemna voda se nalazi ispod površinske zemlje. Nastaje prodiranjem padavina od površinskih vodenih tokova ka tzv. vodonepropusnim slojevima (unutar Zemljine površine) koji se sastoje od gline. Ova voda spada u red čistijih, pa se zbog takvih odlika veoma često koristi za piće.