Informacija o vodosnabdijevanju

20.05.2024. – 20:00

Zbog prekida snabdjevanja električnom energijom na bunarima u Komlencu i Suvaji doći i do prekida vodosnabdijevanja pojedinih dijelova grada zavisno od raspoloživih rezervi vode u rezervoarima i konfiguraciji terena.

Ekipa Elektroprenosa radi na otklanjanju kvara i trenutno nemamo informacije kada će se ponovno uspostaviti normalno snabdjevanje bunara sa električnom energijom. Međutim, kada i dođe električna struja na izvorište trebaće određeno vrijeme da se ponovno zapuni vodovodna mreža i da se uspostavi normalan režim vodosnabdjevanja.

Vodovod a.d.

Informacija o kvalitetu vode, 22.03.2024

Na osnovu izvještaja o ispitivanju uzoraka vode za piće uzetih 28.02.2024. kojeg je uradio JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, i izdao 06.03.2024., možemo vam saopštiti sljedeće:

 1. Uzorak sirove vode uzet na izvorištu Komlenac (GVS Koz. Dubica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
 2. Uzorci vode za piće uzeti iz GVS Koz. Dubica (Rezervoar Krivdića brdo, zgrada Vodovoda i industrijska zona Lipova greda) bili su ispravni i zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
 3. Uzorak vode uzet na bunaru u Međuvođu (LVS Knežica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17, 98/17 i 93/23), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

Više na … VKD_nalaz_06032024

Skupština akcionara, 07/07/23

18.07.2023 – 08:00

Dana 07.07.2023. godine preduzeće Vodovod a.d. Kozarska Dubica je održalo 20. redovnu Skupštinu akcionara na kojoj su donešene sledeće Odluke:

 • Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2022. godinu,
 • Odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2022.godini,
 • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu preduzeća za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Odbora za reviziju za 2022. godinu,
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu.

Nezavisni revizor je u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje na poslovanje preduzeća, a dobit koju je preduzeće ostvarilo u 2022. godine, u iznosu od 134.396 KM,  je raspoređena na pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

Vodovod, a.d.

Informacija, 15/12/20

Poštovani potrošači,
preduzeće „Vodovod“ a.d., sprovodi akciju zamjene vodomjera sa starim ADO adapterima sa novim vodomjerima i novim ADO adapterima sa ciljem unaprjeđenja cijelog sistema i nadogradnje firmware-a u samim adapterima. S toga Vas molimo sljedeće:

 1. Molimo potrošače da nam omoguće slobodan pristup vodomjernim šahtama i samim vodomjerima, tj. da otključaju kapije i poklopce na šahtovima ukoliko su zaključani.
  Ukoliko niste kod kuće, tj. trenutno se nalazite u inostranstvu ili nekom drugom gradu, a ostavili ste ključ kod nekog da vam čuva kuću, molimo Vas da nam dostavite ime kontakt osobe i broj njenog telefona, tako da možemo sa njom stupiti u kontakt da nam otvori šaht.
  Podsjećamo Vas da po opštinskoj odluci o vodosnabdjevanju preduzeću Vodovod, a.d. vodomjerno okno mora biti stalno dostupno radi očitavanja i intervencija u njemu.
  Ukoliko ne budemo mogli stupiti u kontakt sa vama i ne uspijemo zamijeniti vodomjer u roku od tri mjeseca zbog zaključanih šahtova, tj. počev od aprila 2021. godine počećemo da sječemo katance na vodomjernim šahtovima kako bi smo mogli zamijeniti vodomjere u njima. Pri tome napominjemo da ne snosimo nikakvu odgovornost za sječenje katanaca, niti ćemo priznati ikakve troškove po tom pitanju, jer prema važećoj opštinskoj odluci šahtovi ne smiju biti zaključani.
 2. S druge strane, ukoliko ste primjetili da je stari adapter otpao (ne ulazeći u razloge zašto je to tako, tj. da li je otpao ili otkinut ili bilo kako fizički oštećen), molimo Vas da nam ga vratite u Tehničku službu preduzeća ili da nas nazovete na telefon 419-951 i date svoje kontakt podatke, a neko iz Tehničke službe će doći da preuzme taj stari adapter.
  Stari adapter, iako je stari, ima svoju vrijednost jer ga možemo reciklirati i ponovo ugraditi u mrežu, a nabavka novih značajno košta. Zato Vas još jednom molimo, da ako ste našli stari adapter da ga ne bacate, već da nam ga vratite.

S poštovanjem,

Tehnička služba
Vodovod, a.d. Koz. Dubica

Izvještaj o anketi, 11/11/20

Izvještaj o rezultatima mjerenja zadovoljstva korisnika usluga o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u KPPDV “Vodovod” a.d. Kozarska Dubica

U okviru aktivnosti na realizaciji Projekta MEG realiziran je Specifični zadatak 2, koji se odnosi na podršku JKP/JVP u provođenju aktivnosti mjerenja zadovoljstva korisnika usluga putem ankete, s ciljem prikupljanja povratnih informacija od strane građana (korisnika usluga) o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.  KPPDV „Vodovod“ a.d. Koz. Dubica je prikupilo informacije o opštem zadovoljstvu kvalitetom, dostupnošću i troškovima usluga.

Shodno navedenom, zadatak KPPDV „Vodovod“ a.d. Koz. Dubica je bio je da provede anketiranje na minimalno 1 % korisnika usluga u svom konzumnom području, ravnomjerno raspoređenim na naselja i dijelove opštine koje preduzeće snabdijeva vodnim uslugama.

Anketa je provedena u augustu i septembru 2020. godine na uzorku od 60 korisnika usluga, čija je najčešća starosna dob od 36 do 55 godina života, odnosno njih 55 %, dok od ukupnog broja ispitanika, njih 7 % je pripadnika socijalno ugrožene kategorije korisnika. Od 60 anketirana korisnika usluga, njih 53 % bile su osobe muškog spola, dok su 47 % bile osobe ženskog spola. 77 % od ukupnog broja anketiranih korisnika usluga stanuje u kući, dok 23 % stanuje u stanu.

Više o rezultatima sprovedene ankete možete naći na linku …