Informacija o kvalitetu vode, 04.05.2023

Na osnovu izvještaja o ispitivanju uzoraka vode za piće uzetih 12.04.2023. kojeg je uradio JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, i izdao 20.04.2023., možemo vam saopštiti sljedeće:

 1. Uzorci vode za piće uzeti iz GVS Koz. Dubica (Rezervoar Krivdića brdo, zgrada Vodovoda i industrijska zona Lipova greda) bili su ispravni i zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
 2. Uzorak sirove vode uzet na bunaru u Međuvođu (LVS Knežica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
 3. Uzorak sirove vode uzet iz rezervoara sirove vode DR1 “Jezerine” (izvorište “Komlenac”) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

Više na … VKD_nalaz_20042023

Informacija, 26/02/23

26.02.2023 – 08:00

Zbog nestanka električne energije na bunarima došlo je do prekida vodosnabdjevanja.

Kad će se normalizovati situacija sa vodosnabdjevanjem zavisi od toga kad će se normalizovati snabdjevanje električnom energijom. Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i otklanjaju kvarove na dalekovodu nastale uslijed nevremena.

Vodovod, a.d.

Informacija, 15/12/20

Poštovani potrošači,
preduzeće „Vodovod“ a.d., sprovodi akciju zamjene vodomjera sa starim ADO adapterima sa novim vodomjerima i novim ADO adapterima sa ciljem unaprjeđenja cijelog sistema i nadogradnje firmware-a u samim adapterima. S toga Vas molimo sljedeće:

 1. Molimo potrošače da nam omoguće slobodan pristup vodomjernim šahtama i samim vodomjerima, tj. da otključaju kapije i poklopce na šahtovima ukoliko su zaključani.
  Ukoliko niste kod kuće, tj. trenutno se nalazite u inostranstvu ili nekom drugom gradu, a ostavili ste ključ kod nekog da vam čuva kuću, molimo Vas da nam dostavite ime kontakt osobe i broj njenog telefona, tako da možemo sa njom stupiti u kontakt da nam otvori šaht.
  Podsjećamo Vas da po opštinskoj odluci o vodosnabdjevanju preduzeću Vodovod, a.d. vodomjerno okno mora biti stalno dostupno radi očitavanja i intervencija u njemu.
  Ukoliko ne budemo mogli stupiti u kontakt sa vama i ne uspijemo zamijeniti vodomjer u roku od tri mjeseca zbog zaključanih šahtova, tj. počev od aprila 2021. godine počećemo da sječemo katance na vodomjernim šahtovima kako bi smo mogli zamijeniti vodomjere u njima. Pri tome napominjemo da ne snosimo nikakvu odgovornost za sječenje katanaca, niti ćemo priznati ikakve troškove po tom pitanju, jer prema važećoj opštinskoj odluci šahtovi ne smiju biti zaključani.
 2. S druge strane, ukoliko ste primjetili da je stari adapter otpao (ne ulazeći u razloge zašto je to tako, tj. da li je otpao ili otkinut ili bilo kako fizički oštećen), molimo Vas da nam ga vratite u Tehničku službu preduzeća ili da nas nazovete na telefon 419-951 i date svoje kontakt podatke, a neko iz Tehničke službe će doći da preuzme taj stari adapter.
  Stari adapter, iako je stari, ima svoju vrijednost jer ga možemo reciklirati i ponovo ugraditi u mrežu, a nabavka novih značajno košta. Zato Vas još jednom molimo, da ako ste našli stari adapter da ga ne bacate, već da nam ga vratite.

S poštovanjem,

Tehnička služba
Vodovod, a.d. Koz. Dubica

Izvještaj o anketi, 11/11/20

Izvještaj o rezultatima mjerenja zadovoljstva korisnika usluga o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u KPPDV “Vodovod” a.d. Kozarska Dubica

U okviru aktivnosti na realizaciji Projekta MEG realiziran je Specifični zadatak 2, koji se odnosi na podršku JKP/JVP u provođenju aktivnosti mjerenja zadovoljstva korisnika usluga putem ankete, s ciljem prikupljanja povratnih informacija od strane građana (korisnika usluga) o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.  KPPDV „Vodovod“ a.d. Koz. Dubica je prikupilo informacije o opštem zadovoljstvu kvalitetom, dostupnošću i troškovima usluga.

Shodno navedenom, zadatak KPPDV „Vodovod“ a.d. Koz. Dubica je bio je da provede anketiranje na minimalno 1 % korisnika usluga u svom konzumnom području, ravnomjerno raspoređenim na naselja i dijelove opštine koje preduzeće snabdijeva vodnim uslugama.

Anketa je provedena u augustu i septembru 2020. godine na uzorku od 60 korisnika usluga, čija je najčešća starosna dob od 36 do 55 godina života, odnosno njih 55 %, dok od ukupnog broja ispitanika, njih 7 % je pripadnika socijalno ugrožene kategorije korisnika. Od 60 anketirana korisnika usluga, njih 53 % bile su osobe muškog spola, dok su 47 % bile osobe ženskog spola. 77 % od ukupnog broja anketiranih korisnika usluga stanuje u kući, dok 23 % stanuje u stanu.

Više o rezultatima sprovedene ankete možete naći na linku …