Vodovod, a.d. Kozarska Dubica uvela je novu uslugu za svoje potrošače “e-Račun”.

Ukoliko želite da ubuduće primate račun putem elektronske pošte umjesto dosadašnjeg načina dostave računa, prijavite se na uslugu “e-Račun”.

 

Preuzmite sa sajta obrazac zahtjeva za “e-Račun”. [docx], [pdf]

Vodovod, a.d. – Koz. Dubica
Kralja Petra I Oslobodioca bb
79240 Kozarska Dubica