Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ a.d. je preduzeće koje se primarno bavi proizvodnjom i distribucijom vode.

Pored toga bavi se i održavanjem vodovodnih sistema, prikupljanjem otpadnih i atmosferskih voda, održavanjem kanalizacione mreže i kolektora, izgradnjom manjih vodovodnih mreža, izvođenjem vodovodnih i kanalizacionih priključaka.

JKP „Vodovod“ a.d. formirano je 28.09.2000.god. odvajanjem od tadašnjeg preduzeća OJDKP „Komunalac“. JKP „Vodovod“ a.d. upravlja gradskim vodovodnim sistemom „Kozarska Dubica“ i lokalnim vodovodnim sistemom „Knežica“.

U okviru svoje osnovne djelatnosti preduzeće održava oko 180 km distributivnih cjevovoda i 75 km sekundarnih priključnih cjevovoda, opslužujući oko 6100 potrošača na oko 7300 ha.

Osim toga preduzeće „Vodovod“ a.d. održava i gradsku mrežu kanalizacionih kolektora u dužini od skoro 67 km.