Info o kvalitetu vode, 05/12/22

Na osnovu izvještaja o ispitivanju uzoraka vode za piće uzetih 09.11.2022. kojeg je uradio JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, i izdao 15.11.2022., možemo vam saopštiti sljedeće:

  1. Uzorci vode za piće uzeti iz GVS Koz. Dubica (Rezervoar Krivdića brdo, zgrada Vodovoda i industrijska zona Lipova greda) bili su ispravni i zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
  2. Uzorak vode za piće uzet na hidrantu A1 u centru Knežice (LVS Knežica) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
  3. Uzorak sirove vode uzet iz rezervoara sirove vode DR1 “Jezerine” (izvorište “Komlenac”) ispitan je prema proširenoj listi parametara i bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

Više na … VKD_nalaz_15112022