Obavještenje, 01.08.2020

Sinoć je došlo do kvara na dalekovodu sa kojeg se električnom energijom napajaju bunari u Komlencu i Suvaji.

Kao posljedica toga očekuje se prekid normalnog vodosnabdjevanja potrošača u gradskoj vodovodnoj mreži.

Radnici elektrodistribucije su na terenu i rade na pronalasku i popravci kvara.

Vodovod, a.d. – Tehnička služba