Info o kvaliteti vode, 21.9.2020

Na osnovu izvještaja o ispitivanju uzoraka vode za piće uzetih 26.08.2020. kojeg je uradio JZU “Institut za javno zdravstvo RS”, Banja Luka, i izdao 03.09.2020., možemo vam saopštiti sljedeće:

  1. Uzorci uzeti iz GVS Koz. Dubica (Rezervoar Krivdića brdo, zgrada Vodovoda i industrijska zona Lipova greda) bili su ispravni i zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.
  2. Uzorak uzet iz LVS Knežica (izvorište u Međuvođu) bio je ispravan i zadovoljava propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik RS, br. 88/17), te kao takva voda se MOŽE smatrati bezbjednom po zdravlje krajnjih korisnika.

Više na …VKD_nalaz_03092020