Uslovi za projektovanje unutrašnjih instalacija vodovoda – Načelna saglasnost

Da bi se neki stambeni, stambeno-poslovni, poslovni ili industrijski objekat priklјučio na javnu vodovodnu mrežu, prilikom projektovanja, izvođenja i izgradnje, a kasnije i pri upotrebi vodovodnog, priklјučka moraju biti ispunjeni određeni opšti, tehnički i posebni uslovi.

Koji su to opšti i tehnički uslovi za priklјučak vode možete vidjeti ovdje.

Posebni uslovi uvjetovani su prije svega od lokacije objekta, mogućnosti priklјučenja i same namjene objekta i propisuju se posebno za svaki konkretan slučaj.

Preduzeće „Vodovod“ a.d. propisuje na osnovu Odluke o proizvodnji i isporuci pitke vode (Službeni glasnik opštine Koz. Dubica br. 05/12) USLOVE za projektovanje unutrašnjih instalacija vodovoda i izdaje NAČELNU SAGLASNOST, a na osnovu podnesenog zahtjeva od strane zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica.

Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva za dobivanje Uslova, odnosno Načelne saglasnosti su:

– kopija plana iz katastra,

– urbanistička saglasnost sa UT uslovima, odnosno lokacijska dozvola (obrazac po novom zakonu), ili

– rješenje o kućnom broju i dokaz o postupku legalizacije (za legalizaciju postojećeg objekta), ili

– vlasnički (posjedovni) list, kupoprodajni ugovor ovjeren u sudu (za postojeći objekat),

– ugovor (rješenje) o privremenom korištenju gradskog zemlјišta (za privremeni priklјučak).

Zahtjev za dobivanje Uslova, odnosno Načelne saglasnosti možete preuzeti ovdje.

Poseban slučaj je kada pravna lica traže Uslove za polaganje podzemnih kablova, odnosno Načelnu saglasnost na predložene trase podzemnih kablova. Obrazac zahtjeva za Uslove / Načelnu saglasnost za podzemne kablovode možete preuzeti ovdje.