Uslovi za projektovanje unutrašnjih instalacija vodovoda – Načelna saglasnost

Da bi se neki stambeni, stambeno-poslovni, poslovni ili industrijski objekat priklјučio na javnu vodovodnu mrežu, prilikom projektovanja, izvođenja i izgradnje, a kasnije i pri upotrebi vodovodnog, priklјučka moraju biti ispunjeni određeni opšti, tehnički i posebni uslovi.

Koji su to opšti i tehnički uslovi za priklјučak vode možete vidjeti ovdje.

Posebni uslovi uvjetovani su prije svega od lokacije objekta, mogućnosti priklјučenja i same namjene objekta i propisuju se posebno za svaki konkretan slučaj.

Preduzeće „Vodovod“ a.d. propisuje na osnovu Odluke o proizvodnji i isporuci pitke vode (Službeni glasnik opštine Koz. Dubica br. 05/12) USLOVE za projektovanje unutrašnjih instalacija vodovoda i izdaje NAČELNU SAGLASNOST, a na osnovu podnesenog zahtjeva od strane zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica.

Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva za dobivanje Uslova, odnosno Načelne saglasnosti su:

– kopija plana iz katastra,

– urbanistička saglasnost sa UT uslovima, odnosno lokacijska dozvola (obrazac po novom zakonu), ili

– rješenje o kućnom broju i dokaz o postupku legalizacije (za legalizaciju postojećeg objekta), ili

– vlasnički (posjedovni) list, kupoprodajni ugovor ovjeren u sudu (za postojeći objekat),

– ugovor (rješenje) o privremenom korištenju gradskog zemlјišta (za privremeni priklјučak).

Zahtjev za dobivanje Uslova, odnosno Načelne saglasnosti možete preuzeti ovdje. [docx], [pdf]

Poseban slučaj je kada pravna lica traže Uslove za polaganje podzemnih kablova, odnosno Načelnu saglasnost na predložene trase podzemnih kablova. Obrazac zahtjeva za Uslove / Načelnu saglasnost za podzemne kablovode možete preuzeti ovdje. [docx], [pdf]