Vodovodni sistem “Kozarska Dubica”

Kategorija 
  Voda (KM/m³)
  Odvodnja (KM/m³)
Domaćinstva 
  1,02
  0,48
Privreda 
  2,21
  0,84

 

Cjenovnik ostalih usluga možete preuzeti u PDF formatuCjenovnik ostalih usluga (preuzmi) 

NAPOMENA: Navedene cijene su bez uključenog PDV-a od 17%